دسته: جیران

دانلود سریال جیران قسمت 51 پنجاه و یکم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 51 پنجاه و یکم

سیاوش با سودای انتقام به سوی ایران رهسپار است. اتحاد خواتین حرمسرا به ثمر می‌نشیند و حالا در غیاب صدراعظم فرصت مناسبی است تا نقشه کفایت خاتون اجرا شود…

قسمت 51

دانلود سریال جیران قسمت 50 پنجاهم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 50 پنجاهم

جیران بار دیگر سوگوار مرگ پسرش است و در همین حال صدراعظم با شکوه‌السلطنه پیمان جدیدی می‌بندد… آیا جیران آرام می‌نشیند؟

قسمت 50

دانلود سریال جیران قسمت 48 چهل و هشتم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 48 چهل و هشتم

سیاوش داغدار سارا و در عطش انتقام است. صدراعظم نقشه زیرکانه‌ای می‌کشد تا جیران همسر عقدی شاه شود…مهدعلیا اسیر زیاده خواهی شازده بصیر است…

قسمت 48

دانلود سریال جیران قسمت 47 چهل و هفتم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 47 چهل و هفتم

صدراعظم زیرک از هر موقعیتی برای خود فرصتی میسازد، اما جیران زیرک تر است! ماموران صدراعظم به گرجستان می‌رسند…

قسمت 47

دانلود سریال جیران قسمت 45 چهل و پنجم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 45 چهل و پنجم

مهدعلیا اسیر طمع سیری ناپذیر شازده بصیر شده و در این میان خواجه الماس با زیرکی به اندرونی شاه راه پیدا کرده و حالا سایه سیاهش مثل تقدیر شومی بر سر شاهزادگان قاجار است...

قسمت 45

دانلود سریال جیران قسمت 44 چهل و چهارم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 44 چهل و چهارم

«زنهار که طراز و طریقت گم شده و مجاز و حقیقت به هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر که انتقام بکشد از ما خراب کارها؟ مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور خفته است. هر نامی آبستن ننگ است و هر صلحی آبستن جنگ. آدمیزاد قبله عالم هم که باشد پناه می‌خواهد. قلعه‌ای می‌خواهد که جان پناهش باشد. برای اولاد آدم هیچ قلعه ای محکم‌تر از عشق نیست. بدهید همه جا جار بزنند که: ایهالناس! دیروز در حوالی تجریش، پادشاه شما عاشق شد…»

قسمت 44

دانلود سریال جیران قسمت 43 چهل و سوم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 43 چهل و سوم

عیش شاه دیری نمی‌پاید و تند باد حوادث از پی هم می‌رسند. جنگ هرات، محاصره نظامی بوشهر…. شاه نیاز دارد تا میرزا آقاخان کشور را از این مخمصه برهاند. کفایت خاتون هم برای خلاصی به او نیاز دارد…میرزا آقاخان مرد مصالحه است….

قسمت 43

دانلود سریال جیران قسمت 42 چهل و دوم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 42 چهل و دوم

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فال ‌و گذشت اختر و کار آخر شد آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد… جیران به کاخ برمی‌گردد…

قسمت 42