دسته: رهایم کن

دانلود قسمت هجدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت هجدهم سریال رهایم کن

مارال ویران و درمانده به سراغ حاتم می رود و علاوه بر رسوا کردن خود به او می گوید که در قبال هاتف چه تصمیمی گرفته است…حاتم با شنیدن خبری که مارال به او می دهد به هر شکلی که شده می خواهد از زندان خارج شود تا از فاجعه پیش رو جلوگیری کند …

قسمت 18 (پایانی)

دانلود قسمت هفدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت هفدهم سریال رهایم کن

هاتف و حاتم دو برادر از یک خانواده سرشناس ساکن سیاهرود هستند. حاتم پسر ارشد خانواده دلداده پرستار بچه‌اش، مارال است. در حالی که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با سرنوشت زن سابقش در میان اهالی سیاهرود وجود دارد. مارال می‌فهمد جان برادرش در خطر است. حاتم در پی کمک به مارال و پیگیری ماجرا متوجه می‌شود داستان برادر او به برادر کوچک خودش هاتف که چند سالی است به تهران مهاجرت کرده، گره خورده است. با بازگشت هاتف به سیاهرود، دو برادر درگیر موقعیت پیچیده عاشقانه‌ای می‌شوند که خروج از آن ممکن است آن‌ها را تا مرزهای غریبی از عشق و نفرت بکشاند…

قسمت 17

دانلود قسمت شانزدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت شانزدهم سریال رهایم کن

در گیرودار مراسم ختم و عزاداری، خبری از محل هاتف و مارال به حاتم می‌رسد. او سراسیمه به دنبال آن‌ها می‌رود اما در لحظه آخر تصمیمی عجیب می‌گیرد…

قسمت 16

دانلود قسمت پانزدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت پانزدهم سریال رهایم کن

هاتف و حاتم دو برادر از یک خانواده سرشناس ساکن سیاهرود هستند. حاتم پسر ارشد خانواده دلداده پرستار بچه‌اش، مارال است. در حالی که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با سرنوشت زن سابقش در میان اهالی سیاهرود وجود دارد. مارال می‌فهمد جان برادرش در خطر است. حاتم در پی کمک به مارال و پیگیری ماجرا متوجه می‌شود داستان برادر او به برادر کوچک خودش هاتف که چند سالی است به تهران مهاجرت کرده، گره خورده است. با بازگشت هاتف به سیاهرود، دو برادر درگیر موقعیت پیچیده عاشقانه‌ای می‌شوند که خروج از آن ممکن است آن‌ها را تا مرزهای غریبی از عشق و نفرت بکشاند…

قسمت 15

دانلود قسمت چهاردهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت چهاردهم سریال رهایم کن

هاتف برای تلافی کاری که حاتم با او کرده، به سراغ مارال می رود و رازی را درباره مرگ یونس با او در میان می گذارد که مارال را دیوانه‌وار و جنون زده به سراغ حاتم می‌فرستد و …

قسمت 14

دانلود قسمت سیزدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت سیزدهم سریال رهایم کن

هاتف مارال را از اتفاقاتی در گذشته مارال آگاه می‌کند. این اتفاق مارال را وارد ملاقاتی می‌کند که باعث فاجعه‌ای غیر قابل بازگشت در رابطه با حاتم می‌شود…

قسمت 13

دانلود قسمت دوازدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت دوازدهم سریال رهایم کن

حاتم به کمک ناصر جمعی را تدارک می ببیند تا در حضور همگان راز دل خود را فاش کرده و ماجرای مارال و هاتف را برای همیشه تمام کند…..

قسمت 12

دانلود قسمت یازدهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت یازدهم سریال رهایم کن

مارال برای تمام کردن ماجرای که پیش آماده تصمیم می‌گیرد خودش پیش قدم شود و کار را یکسره کند...افسانه هم متوجه رازی درباره عاقبت بهرام شده و دست به عملی می‌زند تا سرنوشت بهرام را عوض کند....

قسمت 11

دانلود قسمت دهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت دهم سریال رهایم کن

عروسی افسانه و بهرام باعث شدت گرفتن تنش بین هاتف و حاتم می شود که بانی این مراسم است... هاتف با حالی خراب معرکه ای در مراسم میگیرد و لب به رسوا کردن برادرش می گشاید....

قسمت 10

دانلود قسمت نهم سریال رهایم کن دانلود قانونی

دانلود قسمت نهم سریال رهایم کن

حاتم بابت اتفاقی که در قلعه رخ داده پریشان است که هاتف او را سر خاک مادرشان برده و از او می‌خواهد به وعده‌ای که قبلا به او داده بود عمل کند. این حرف هاتف، حاتم را میخکوب کرده و بر سر دوراهی می‌گذارد…

قسمت 9