دسته: داوینچیز

دانلود قسمت دوم سریال داوینچیز دانلود قانونی

دانلود قسمت دوم سریال داوینچیز

پیدا شدن تابلوی داوینچی، مثل بمب خبری در دنیا می‌ترکد و ولی‌آبادی‌ها از این فرصت به نفع خودشان استفاده می‌کنند. همین موضوع پرویز را عصبانی کرده و …

قسمت 2

دانلود قسمت اول سریال داوینچیز دانلود قانونی

دانلود قسمت اول سریال داوینچیز

موزه باید هر چه سریعتر افتتاح شود. پرویز و ملیحه که در‌به‌در دنبال جور کردن وام هستند، مامور می‌شوند زیرزمین را تمیز کنند. جایی که یک اتفاق منتظرشان هست و…

قسمت 1