دسته: عقرب عاشق

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 20 بیستم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 20 بیستم

پلاریس با استفاده از ردیاب از مکان آبان مطلع شده است. آکسیون قصد فرار از زمین را دارد ولی سیریوس در مقابل او می ایستد و…

عقرب عاشق قسمت پایانی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 19 نوزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 19 نوزدهم

آکسیون در قالب شخصیت سپیده به خانه آقای میامی نفوذ کرده و دنبال فرصتی برای قتل آبان است. از سوی دیگر، هادیسیوس به طور عجیبی به قتل می رسد و…

عقرب عاشق قسمت 19

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 18 هجدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 18 هجدهم

هادیسیوس برای جنگ بر سرقدرت به زمین آمده است. آکسیون، سپیده را به قتل می‌رساند و نقشه‌ای طراحی می‌کند که بتواند در قالب شخصیت سپیده به بهداد نزدیک شود و…

قسمت 18

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 17 هفدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 17 هفدهم

بهداد می‌میرد. همه چیز برای او و اطرافیانش تمام می‌شود. او اما مدتی بعد در خیابان‌های تهران به دنبال خون می‌گردد، خونی برای عقرب…

قسمت 17

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 16 شانزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 16 شانزدهم

سیریوس و پلاریس به دنبال راهی برای درمان دائمی کسرا هستند. از سوی دیگر آکسیون به عنوان ملکه عقرب‌ها انتخاب می‌شود و…

قسمت 16

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 15 پانزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 15 پانزدهم

بهداد و فرشته در حال تدارک برای جشن ازدواج هستند. ماکان به هویت واقعی پلاریس پی برده است و به همین دلیل وکیل سیریوس مسئولیت نگهداری او را به عهده می‌گیرد و…

قسمت 15

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 14 چهاردهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 14 چهاردهم

حال کسرا روز به روز بدتر می‌شود و علائم عقربی بیشتری در ظاهر او نمایان می‌شود. آکسیون در ازای برگرداندن قلب سفینه پیشنهادی به پلاریس می‌دهد و…

قسمت 14

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 13 سیزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 13 سیزدهم

بیماری اوزاریس دوباره اوج گرفته است و این بار دستور حمله به زمین را داده است. بهداد از وکیل پرونده سیریوس می‌خواهد تا ترتیب ملاقاتی را با او بدهد و...

قسمت 13

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 12 دوازدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 12 دوازدهم

سیریوس ملاقاتی را برای بهبود وضعیت پرونده‌اش با وکیلش ترتیب می‌دهد. فرشته از بهداد می‌خواهد تا در ازای فاش نشدن اسرار عقرب‌ها با او ازدواج کند و...

قسمت 12

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 11 یازدهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 11 یازدهم

آبان یک قرار ملاقات ترتیب می‌دهد تا ماکان را با طلبکارها روبرو کند. از سوی دیگر، پلیس سیریوس را در حال دفن جسد دستگیر می‌کند و…

قسمت 11