دسته: پیکولو

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت بیست و چهارم سریال پیکولو

اهالی پیکولو دور هم جمع شدند تا داستان ورودشان به پیکولو را برای پیکی تعریف کنند. اما هرکدام داستانی خیالی تعریف می‌کنند…

قسمت 24

دانلود قسمت بیست و سوم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت بیست و سوم سریال پیکولو

همه‌ پیکولویی‌ها دچار بی‌خوابی شده‌اند. آن‌ها راه‌های مختلفی را امتحان می‌کنند تا خوابشان ببرد اما بی‌فایده است. تا اینکه پیکی تصمیم می‌گیرد برای همه قصه بگوید…

قسمت 23

دانلود قسمت بیست و دوم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت بیست و دوم سریال پیکولو

واکرو یک کنترل جادویی پیدا می‌کند و به وسیله‌ آن اهالی پیکولو را فیکس می‌کند. شالی به کمک مخترع می‌خواهد اوضاع را درست کند. اما…

قسمت 22

دانلود قسمت بیست و یکم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت بیست و یکم سریال پیکولو

پیکولو جزیره‌ای جادوییست که در آن موجودات عجیب، غریب و بامزه‌ای زندگی می‌کنند. هرچند وقت یکبار مهمان تازه‌ای در پیکولو سقوط می‌کند و با داستان‌ها و چالش‌های مختلف روبرو می‌شود…

قسمت 21

دانلود قسمت بیستم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت بیستم سریال پیکولو

پیکولو جزیره‌ای جادوییست که در آن موجودات عجیب، غریب و بامزه‌ای زندگی می‌کنند. هرچند وقت یکبار مهمان تازه‌ای در پیکولو سقوط می‌کند و با داستان‌ها و چالش‌های مختلف روبرو می‌شود…

قسمت 20

دانلود قسمت هجدهم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت هجدهم سریال پیکولو

پیکولو جزیره‌ای جادوییست که در آن موجودات عجیب و غریب و بامزه‌ای زندگی می‌کنند. هرچند وقت یکبار مهمان تازه‌ای در پیکولو سقوط می‌کند و با داستان‌ها و چالش‌های مختلف روبرو می‌شود…

قسمت 18

دانلود قسمت شانزدهم سریال پیکولو دانلود قانونی

دانلود قسمت شانزدهم سریال پیکولو

دو جزیره درحال جنگ هستند. خلبان به اشتباه به این جنگ کمک می‌کند. پیکولویی‌ها دست به دست هم می‌دهند تا دو جزیره آشتی کنند و صلح برقرار شود…

قسمت 16