دسته: جادوگر

دانلود سریال جادوگر قسمت 13 سیزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 13 سیزدهم

قدرت پس از ماه‌ها کلاهبرداری درست هنگامی که فکر می‌کند یک بار دیگر خوش شانسی در خانه‌اش را زده و به عنوان یک رمال سفید به دار و دسته رمال‌ها معرفی شده در دام عده‌ای که قصد جانش را کرده‌اند گرفتار می‌شود و ...

قسمت 13 (پایانی)

دانلود سریال جادوگر قسمت 12 دوازدهم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 12 دوازدهم

قدرت، جهانگیر، پری با نقشه ای حساب شده شیوا را به دام می‌اندازند و قدرت با تیر آخر اموال شیوا را به صاحب اصلیش برمی گرداند تا از این طریق به ثروت کلانی برسند، اما غافل از اینکه برای آن ها دامی پهن شده که…

قسمت 12

دانلود سریال جادوگر قسمت 11 یازدهم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 11 یازدهم

قدرت و جهانگیر این بار در مهلکه تارا می افتند که قرار است کامران، فردی مالباخته را نجات دهند و به ثروتی برسند. اما نمی دانند که تارا برای آنها چه نقشه ای کشیده است تا اینکه….

قسمت 11

دانلود سریال جادوگر قسمت 10 دهم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 10 دهم

قدرت و جهانگیر پس از خلاص شدن از مخمصه مومیایی برای نجات جانشان فرار می‌کنند؛ در همین لحظه اتومبیلی پیش پایشان ترمز می‌زند. قدرت و جهانگیر احساس می‌کنند باز خوش شانسی آورده اند اما نمی‌دانند که…

قسمت 10

دانلود سریال جادوگر قسمت 8 هشتم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 8 هشتم

الماس‌های ماه طاووس آنقدر گرانبها است که ماه طاووس قدرت و دوستانش را به خانه احمد معینی می‌برد اما موقعیتی خطرناک باعث می‌شود که…

قسمت 8

دانلود سریال جادوگر قسمت 7 هفتم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 7 هفتم

قدرت و جهانگیر و پری قصد دارند خود را از دار و دسته صفدر رها سازند ولی موفق نمی‌شوند و صفدر آن‌ها را تحویل یکی از خلاف کارها به نام ماه طاووس می‌دهد اما ماه طاووس می‌فهمد....

قسمت 7

دانلود سریال جادوگر قسمت 6 ششم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 6 ششم

قدرت و جهانگیر و پری برای رهایی از دست قاچاقچیان تن به در خواست آن‌ها داده و بی خبر از اینکه این دو نفر همان شخص مورد نظر نیستند اشتباها دو پیرزن را در میان راه سوار ماشینشان می‌کنند. این کارشان باعث می‌شود تا قاچاقچیان فکر کنند آن‌ها قصد پس ندادن اتومبیل را دارند، به همین جهت در تعقیب آن‌ها حرکت می‌کنند و...

قسمت 6 به زودی

دانلود سریال جادوگر قسمت 5 پنجم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 5 پنجم

با پیوستن جهانگیر به قدرت، مجرم بودن آن‌ها نزد پلیس و مردم معلوم می‌شود. از طرفی دیگر میان این دو دوست فراری اختلاف و دعوایی پیش می‌آید که منجر به....

قسمت 5