دسته: نوبت‌ لیلی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 24 بیست و چهارم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 24 بیست و چهارم

جستجوی لیلی به نتیجه می‌رسد و موفق می‌شود دو نیمه نگارگری را به هم بچسباند، اما کشف رمز کار آسانی نیست و…

قسمت 24

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 23 بیست و سوم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 23 بیست و سوم

لیلی با شهبانو ملاقات می‌کند. شهبانو رازهایی را از گذشته او می‌داند که بیش از بهت زدگی، برای او رنج و حسرت به همراه دارد و…

قسمت 23

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 22 بیست و دوم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 22 بیست و دوم

لیلی از طریق کتابی مرموز در می‌یابد که او و خانواده‌اش تاکنون در زمان و مکان‌های بسیاری زیسته‌اند و اکنون «نوبت لیلی» است تا با رمزگشایی از کتاب و یافتن تابلوی ارزشمند نیاکانش دست به انتخابی بزند که به تمام این زندگی‌های زیسته معنا بدهد و…

قسمت 22

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 21 بیست و یکم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 21 بیست و یکم

آرش به لیلی کمک می‌کند ایمانش را بازیابی کند اما این به قیمت آشکار کردن هویت خودش تمام می‌شود و…

قسمت 21

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 20 بیستم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 20 بیستم

لیلی به این نتیجه می‌رسد که قرار نیست کتاب در یافتن معنای زندگی کمک‌اش کند و ایمانش به آن را از دست می‌دهد و...

قسمت 20

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 17 هفدهم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 17 هفدهم

لیلی و آرش به رومان دره می‌روند و راز نقاشی دیواری را کشف می‌کنند. شهبانو بالاخره دخترش را ملاقات می‌کند و…

قسمت 17

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 16 شانزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 16 شانزدهم

لیلی بالاخره آن شب را به خاطر می آورد؛ اولین باری که آرش را ملاقات کرد. آیا آرش هم آن واقعه را به خاطر خواهد آورد؟

قسمت 16