دسته: پدرخوانده

دانلود آموزش فصل سوم بازی پدرخوانده دانلود قانونی

دانلود آموزش فصل سوم بازی پدرخوانده

پدرخوانده روایت ما از بازی مافیاست و در این برنامه با شخصیت‌های این بازی جذاب و حرفه‌ای آشنا خواهید شد. این فیلم کوتاه آموزش مختصری از سومین فصل این بازی پرطرفدار را به تصویر کشیده است…

آموزش فصل سوم پدرخوانده

دانلود قسمت ویژه مسابقه پدرخوانده (برگزیدگان مسابقه ۷۲۴) دانلود قانونی

دانلود قسمت ویژه مسابقه پدرخوانده (برگزیدگان مسابقه ۷۲۴)

حرفه‌ ای‌ها پدرخوانده بازی می‌کنند. پدرخوانده یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است…

ویژه مسابقه پدرخوانده

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 18 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 18

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

قسمت پایانی فصل دوم پدرخوانده

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 17 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 17

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 17

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 16 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 16

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 16

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 15 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 15

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 15

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 14 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 14

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 14

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 13 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 13

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 13

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 12 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 12

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 12

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 11 دانلود قانونی

دانلود مسابقه پدرخوانده فصل دوم قسمت 11

مافیا‌ها کشتی دزدان دریایی را تصاحب کرده‌اند و جک گنجشکه میان مافیا‌ها و شهروندان سرگردان است! فصل دوم پدرخوانده که یک بازی طولانی و پر از تعلیق، با سناریویی جذاب و غیرقابل پیش‌بینی از بازی مافیا به روایت سعید ابوطالب است که یازده بازیکن در آن حضور دارند…

فصل دوم قسمت 11