دانلود فیلم پنجاه قدم آخر

دانلود فیلم پنجاه قدم آخر

واحد اطلاعات و عملیات لشکر تصمیم دارد رادار عراق را در یکی از جبهه های غرب از کار بیاندازد. برای این کار مهندس هرمز که متخصص مباحث الکترونیکی، اما بیگانه با فضای جنگ است را پیدا کرده و او ضمن رضایت به این کار، رادار دشمن را از کار می اندازد و لشکر 8 نجف اشرف موفق به حمله می شود و…