دانلود فیلم سینمایی پلیس های خپل Oversize Cops 2017 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم سینمایی پلیس های خپل Oversize Cops 2017

درمورد چهار پلیس است که به دلیل چاقی موفق به گرفتن یک دزد و تمام کردن ماموریت خود نمیشوند. اکنون رئیس آن ها ماموریت جدیدی را برایشان تعیین میکند. این چهار نفر باید طی دو ماه وزن خود را کم کنند در غیر این صورت همه آن ها اخراج خواهند شد.

سانسور شده با زیرنویس فارسی چسبیده