دانلود قسمت ششم سریال پسر دلفینی دانلود قانونی

دانلود قسمت ششم سریال پسر دلفینی

آت آشغال‌های دریایی اسب دریایی باعث بروز مشکلی برای بادی می‌شود. لاک‌پشت او را دعوا کرده و تنبیهش می‌کند که آشغال‌ها را به آشغالدانی برگرداند اما او نه تنها این کار را نمی‌کند که با آلوده شدن به مرکب سیاه اختاپوس دردسرهای بیشتری درست می‌کند…

قسمت 6