دانلود فیلم پرواز مرغابی ها

دانلود فیلم پرواز مرغابی ها

یک محیط بان به نام رحمان، یک مرغابی زخمی را برای مداوا به پسرش علی می‌سپارد. در طول درمان، میان علی و این پرنده رابطه عاطفی شکل می‌گیرد و این رابطه منجر به اتفاق‌هایی می‌شود و…

نسخه قانونی