سرمایه در قرن بیست و یکم Capital in the Twenty-First Century 2019 زیرنویس فارسی

سرمایه در قرن بیست و یکم Capital in the Twenty-First Century 2019

این مستند یک سفر چشم نواز را از نگاه دو مولفه قدرت و ثروت به تصویر کشیده و این تصور عمومی را که انباشت سرمایه همواره با پیشرفت اجتماعی همراه است را میشکند تا دید جدیدی را به مخاطب خود ارائه دهد.

زبان اصلی با زیرنویس فارسی چسبیده