دانلود مستند سنگ آسمانی Fireball 2020 زیرنویس فارسی

دانلود مستند سنگ آسمانی Fireball 2020

این فیلم مستند در مورد شهاب سنگ ها و ستاره های دنباله دار است و تاثیر آنها بر آیین های باستانی و سایر تاثیرات فرهنگی و جسمی که بر روی زمین داشته اند و…

زبان اصلی