دانلود مستند نای، پایان است The End is Nye 2022 زیرنویس فارسی

دانلود مستند نای، پایان است The End is Nye 2022

مستند نای پایان است بزرگترین فجایع طبیعی و غیرطبیعی کره زمین، از ویروس‌ها، آتش‌فشان‌ها و شهاب سنگ‌ها گرفته تا تغییرات آب و هوایی و جنگ‌های شیمیایی را به تصویر کشیده است و...

قسمت 2