مستند سریالی ببر شاه Tiger King: Murder, Mayhem and Madness 2020 زیرنویس فارسی

مستند سریالی ببر شاه Tiger King: Murder, Mayhem and Madness 2020

در این مستند دیدنی خواهید دید که فردی به نام جو اگزوتیک، رئیس پارک حیوانات درگیر یک پرونده پیچیده در مورد بهره برداری و سوءاستفاده از حیوانات وحشی شده و…

تا قسمت آخر اضافه شد