دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 8 هشتم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 8 هشتم

آرش به لیلی نزدیک می‌شود، اما وقتی می‌‌فهمد که لیلی می‌‌تواند به او در شناخت هویتش کمک کند، غافلگیر می‌‌شود. فاخر به شهبانو کمک می‌‌کند تا به قیروانی نزدیکتر شود؛ همایون در جستجوی رویین دژ است و...

قسمت 8