دانلود سریال جادوگر قسمت 7 هفتم دانلود قانونی

دانلود سریال جادوگر قسمت 7 هفتم

قدرت و جهانگیر و پری قصد دارند خود را از دار و دسته صفدر رها سازند ولی موفق نمی‌شوند و صفدر آن‌ها را تحویل یکی از خلاف کارها به نام ماه طاووس می‌دهد اما ماه طاووس می‌فهمد....

قسمت 7