دانلود قسمت چهارم 4 سریال ملکه گدایان

دانلود قسمت چهارم 4 سریال ملکه گدایان

سارا به البرز گفته است که خورشید ملکه است و همه توطئه ها زیر سر مادر است، البرز اما باور ندارد و به دنبال کشف نشانه های محکم تری است. در این میان آزمایش دی ان ای می تواند گره های این سردرگمی را باز کند ...

قسمت 4