دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت چهاردهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت چهاردهم

نبردی با فاصله میان آفت با سلاح دسیسه‌اش و ماه پیشونی با سلاح هوش‌اش. نبردی که این بار ماه پیشونی راه تا آستانه سوختن در آتش پیش می‌برد و باعث می‌شود که ماه پیشونی به راز بزرگ و دلیل کینه آفت پی ببرد…

قسمت 14