دانلود سریال زخم کاری قسمت 5 پنجم

دانلود سریال زخم کاری قسمت 5 پنجم

مالکی که از کارهای غیرقانونی ناصر در پوشش شرکت ریزآبادی آگاه است، برای اینکه فشار خود را بر این خانواده افزایش دهد، خبری مبنی بر دست داشتن ناصر در تجارت مواد مخدر در رسانه ها افشا می‌کند؛ منصوره به دنبال مصالحه با مالک است و…

قسمت 5