دانلود قسمت پنجم سریال آکتور دانلود قانونی

دانلود قسمت پنجم سریال آکتور

صمديان كه كارگر خانه‎اش را به جای مادرش جا زده سارا را برای شام با "مثلا مادرش" بيرون می‌برد و مرتضی كه به دنبال خوشبختي ساراست و چيزی از واقعيت نمی‌داند فداكارانه سارا را با مرد زندگی‌اش تنها می‌گذارد! اين در حاليست كه علی و مرتضی بعد از شنيدن حال بد بی‌بی، مادر علی با عجله خودشان را به خانه بی‌بی می‌رسانند تا اينكه...

قسمت 5