دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت پانزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال دیو و ماه پیشونی قسمت پانزدهم

این بار نبردی چشم در چشم میان آفت ظالم و ماه پیشونی معصوم در می‌گیرد. آفت تنها در آن سو ایستاده و ماه پیشونی و خانواده‌اش در کنار هم در این سو. حتی الفت، تنها دختر آفت هم از او روی بر می‌گرداند…

قسمت 15 (پایانی)