دانلود سریال مترجم قسمت 13 سیزدهم دانلود قانونی

دانلود سریال مترجم قسمت 13 سیزدهم

ناهید برای تمام افرادی که در مرگ مرتضی مقصر بودند نامه می نویسد و از طرف دیگر مهندس حقایق جدیدی را از قاتل مرتضی آشکار می کند و…

قسمت 13 (آخر)

دانلود سریال مترجم قسمت 10 دهم دانلود قانونی

دانلود سریال مترجم قسمت 10 دهم

ناهید به گرفتن اعتراف از مظنونین و تلاش برای شناسایی قاتل مرتضی ادامه می‌دهد، اما این اعترافات موجب سردرگمی بیشتر او می‌شود و…

قسمت 10

دانلود سریال مترجم قسمت 9 نهم دانلود قانونی

دانلود سریال مترجم قسمت 9 نهم

تماس‌های تلفنی ناشناس ادامه پیدا می‌کند و پریسا وادار می‌شود تا به برخی از کارهایی که در گذشته انجام داده اعتراف کند و…

قسمت 9

دانلود سریال مترجم قسمت 8 هشتم دانلود قانونی

دانلود سریال مترجم قسمت 8 هشتم

غزاله و پریسا درباره تماس های تلفنی ناشناس با مادرشان صحبت می‌کنند و تلاش می‌کنند او را قانع کنند که ادعای زنده بودن مرتضی دروغ است، اما...

قسمت 8

دانلود سریال مترجم قسمت 4 چهارم دانلود قانونی

دانلود سریال مترجم قسمت 4 چهارم

ناهید شخصی که مظنون به همکاری با حامد است را دستگیر کرده و از غزاله و داوود می‌خواهد تا به او در کشف حقیقت کمک کنند و...

قسمت 4