دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت سیزدهم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت سیزدهم

در نبود مالک حالا مدعیان تاج و تخت او یکی یکی از راه می‌رسند و این آغاز آشوب دیگری است… هنوز بوی خون به مشام می‌رسد!

فصل دوم قسمت 13

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت دوازدهم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت دوازدهم

در نبود مالک حالا مدعیان تاج و تخت او یکی یکی از راه می‌رسند و این آغاز آشوب دیگری است… هنوز بوی خون به مشام می‌رسد!

فصل دوم قسمت 12

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت یازدهم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت یازدهم

میثم که متهم به قتل شفاعت است به اجبار سمیرا کمک طلوعی را برای نجات از مخمصه‌ای که در آن گرفتار شده می‌پذیرد اما…

فصل دوم قسمت 11

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت دهم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت دهم

میثم سرنخی را که سیما به او داده دنبال می‌کند. او تا یک قدمی کشف پشت پرده فساد طلوعی پیش می‌رود اما موانعی بر سر راه میثم قرار دارد. میثم باید خطر کند؛ همچنان بوی خون به مشام می‌رسد…

فصل دوم قسمت 10

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت هشتم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت هشتم

میثم به دنبال کشف حقیقت به سرنخ‌های جدیدی علیه طلوعی می‌رسد. مناقصه نیز به نفع طلوعی پیش نمی‌رود. طلوعی که نمی‌خواهد بازنده مناقصه باشد دست به توطئه‌ای می‌زند…

فصل دوم قسمت 8

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت هفتم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت هفتم

طلوعی که به خون میثم تشنه است، موفق می‌شود بواسطه‌ املشی پای میثم را به قربانگاهش باز کند اما…

فصل دوم قسمت 7

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت ششم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت ششم

طلوعی که دیگر قادر به مهار کردن میثم نیست، در تلاش است که سر از کار میثم درآورد. او که از جانب میثم احساس خطر کرده، علیه‌اش دسیسه‌ می‌چیند…

فصل دوم قسمت 6

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت پنجم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت پنجم

در نبود مالک حالا مدعیان تاج و تخت او یکی یکی از راه می‌رسند و این آغاز آشوب دیگری است… هنوز بوی خون به مشام می‌رسد!

فصل دوم قسمت 5

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت چهارم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت چهارم

میثم که با تحریک دستمال‌چی در تلاش است به پشت‌پرده‌ فعالیت‌های ‌اقتصادی طلوعی پی ببرد، در پی تماسی از طرف منصوره قرار ملاقاتی با او ترتیب می‌دهد اما…

فصل دوم قسمت 4