دانلود مستند Journeys to the Edge of Consciousness 2019 زیرنویس فارسی

دانلود مستند Journeys to the Edge of Consciousness 2019

این مستند دیدنی طی سه سفر انیمیشنی، به اعماق ذهن انسان نفوذ کرده و نظریه های روانشناختی که فرهنگ غرب را برای همیشه تغییر داد بررسی خواهیم کرد. پس از آن با دوازده متفکر برجسته گفتگو کرده و از آن ها خواهیم پرسید که در چه وضعیت های روحی و روانی میتوانیم بیشترین شناخت را از خودمان، جهان اطراف و جایگاهمان در این جهان پیدا کنیم؟

زبان اصلی با زیرنویس فارسی چسبیده