دانلود انیمیشن Mamak Digital Animation Showreel 2020

دانلود انیمیشن Mamak Digital Animation Showreel 2020

انیمیشن دیجیتال مامک توسط دانشجویان آکادمی وان به عنوان بخشی از دوره تحصیلی آنان ایجاد شده و صرفا برای اهداف آموزشی در فرآیند یادگیری و ارزیابی درک دانشجویان از دوره تحصیلی خود مورد استفاده قرار گرفته است…

نسخه اصلی