دکتر هو: تلاش بی نهایت Doctor Who: The Infinite Quest 2007 زیرنویس فارسی

دکتر هو: تلاش بی نهایت Doctor Who: The Infinite Quest 2007

انیمیشن دکتر هو: تلاش بی نهایت درباره دکتر هو و مارتا جونز است که به دنبال یافتن سرنخ‌هایی برای کشف محل سفینه فضایی گمشده افسانه‌ای به نام بی نهایت هستند. طبق افسانه‌ها این سفینه فضایی قادر است تا خواسته‌های مردم را برآورده کند. در این میان اهریمن بزرگ کهکشان‌ها به نام بالتازار نیز به دنبال یافتن این سفینه فضایی است و…

زبان اصلی با زیرنویس فارسی چسبیده