دانلود فصل دوم سریال نیسان آبی قسمت 10 دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال نیسان آبی قسمت 10

سه سال گذشت! ممدچاخان بالاخره عروسی کرد. جمشید، رضا خرسند، رضا سوسن، زری، پری، علم‌تاج و سرهنگ، خلاصه کل شکرآباد جمع شده بودند تا شام عروسی ممد را بخورند ولی نه تنها شام به کسی نرسید تازه اتفاقی افتاد که همه گرسنگی از یادشان رفت…

فصل دوم قسمت 10