دانلود سریال دراکولا قسمت 3 سوم

دانلود سریال دراکولا قسمت 3 سوم

در این سریال میبینید که ژاله پس از پشت سر گذاشتن مراسم فوت کامروا برای پیگیری پروژه به مراجع مربوطه مراجعه می کند و در آنجا با زنی به اسم الناز که شوهرش مفقود شده آشنا می شود. همزمان با این اتفاقات بازجویی از هوشمند ادامه دارد…

قسمت 3