دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت هشتم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت هشتم

میثم به دنبال کشف حقیقت به سرنخ‌های جدیدی علیه طلوعی می‌رسد. مناقصه نیز به نفع طلوعی پیش نمی‌رود. طلوعی که نمی‌خواهد بازنده مناقصه باشد دست به توطئه‌ای می‌زند…

فصل دوم قسمت 8