دانلود سریال خسوف قسمت 22 بیست و دوم دانلود قانونی

دانلود سریال خسوف قسمت 22 بیست و دوم

اسما به هدف واقعی پدرش پی برده و مشاجره بین آن‌ها شدت می‌گیرد. امیر و آتیه با هم دیدار کرده و پرسش‌های جدیدی برای امیر به وجود می‌آید و...

قسمت 22