دانلود سریال خسوف قسمت 18 هجدهم

دانلود سریال خسوف قسمت 18 هجدهم

آتیه به خانه باز می گردد و ابعاد تازه ای از دروغ ها و توطئه هایی که باعث جدایی او و امیر شده آشکار می شود. علیرضا با حقایق تازه ای درباره سمیرا روبرو می شود و...

قسمت 18