دانلود سریال مردم معمولی قسمت 17 هفدهم

دانلود سریال مردم معمولی قسمت 17 هفدهم

بردیا متوجه میشود یک مرکز زیبایی نزدیک مجموعه او افتتاح شده و خانم‌های خانواده بردیا جهت انجام امور زیبایی به آنجا مراجعه میکنند. بردیا و ایرج برای رقابت، تصمیم به تبلیغات میگیرند و…

قسمت 17