دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت دوم دانلود قانونی

دانلود فصل دوم سریال زخم کاری: بازگشت قسمت دوم

میثم علی رغم میلش تسلیم سمیرا شده و حضور طلوعی را در هولدینگ می‌پذیرد. طلوعی به میثم و سمیرا پیشنهاد مشارکت در یک پروژه‌ی عظیم را ‌می‌دهد. او در ادامه پا را فراتر گذاشته و درخواست دیگری را مطرح می‌کند. میثم شوکه می‌شود!

فصل دوم قسمت 2