دانلود سریال خسوف قسمت 12 دوازدهم

دانلود سریال خسوف قسمت 12 دوازدهم

دایی و مادر امیر باهم ملاقات کرده و درباره رفتار امیر صحبت می‌کنند. علیرضا اطلاعاتی درباره امیر به مهراب می‌دهد. امیر و آتیه یک بار دیگر باهم روبرو می‌شوند و…

قسمت 12