دانلود سریال شاهگوش

دانلود سریال شاهگوش

گندم و امیرعلی که هر دو در رشته الکترونیک نخبه هستند دل در گرو مهر هم دارند. اما پدر گندم که صاحب کله پزی عدالت است، به هزار و یک دلیل با وصلت این جوان مخالف است. اما درست وقتی که امیرعلی فکر می کند قدمی به نرم کردن دل آقا رحمان نزدیک شده، حادثه ای تمام رویاهای او را در هم می ریزد…

تا قسمت آخر اضافه شد