دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 4 دانلود قانونی

دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 4

غلام و مرتضی راه نفوذ را به مزرعه پرورش ماهی ظلی پیدا می‌کنند. ستاره هم به آن‌ها کمک می‌کند. آن‌ها در مزرعه به دنبال مدرکی می‌گردند که بتوانند با استفاده از آن، چک و سفته‌های ستاره را از ظلی پس بگیرند…

ساخت ایران 3 قسمت 4