دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 21 دانلود قانونی

دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 21

شیرین و ستاره با نیکنام قرار می‌گذارند که لوح‌ها را به او بفروشند. از آن طرف نیکنام به ستوده اطلاع می‌دهد که لوح‌ها را غلام و دوستانش به دست آورده اند. نیکنام محلی را برای معامله تعیین می‌کند اما غلام به شیرین و ستاره اطلاع می‌دهد لوح‌ها ناپدید شده‌اند…

قسمت 21 (پایانی)