دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 18 دانلود قانونی

دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 18

لوح‌های زرین به دست چرم چی افتاده است. ابی نقشه‌ای می‌کشد که یکی از تابلوهای با ارزش چرم چی را با یک تابلوی بدلی عوض کنند و بعد با داشتن تابلوی اصل، لوح‌ها را از چرم چی پس بگیرند. اما نمی‌دانند که ستوده و ظلی چه نقشه‌ای برای آن‌ها کشیده‌اند…

ساخت ایران 3 قسمت 18