دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 13 دانلود قانونی

دانلود سریال ساخت ایران 3 قسمت 13

سیاوش برای به دست آوردن اطلاعات دفترچه ستوده نقشه ای کشیده است که می خواهد آن را با کمک غلام و مرتضی به سرانجام برساند. ستاره پس از شنیدن نقشه ی سیاوش، به غلام می گوید حالا وقت آن است که به سیاوش رو دست بزنند…

ساخت ایران 3 قسمت 13