دانلود سریال جیران قسمت 45 چهل و پنجم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 45 چهل و پنجم

مهدعلیا اسیر طمع سیری ناپذیر شازده بصیر شده و در این میان خواجه الماس با زیرکی به اندرونی شاه راه پیدا کرده و حالا سایه سیاهش مثل تقدیر شومی بر سر شاهزادگان قاجار است...

قسمت 45