دانلود سریال جیران قسمت 43 چهل و سوم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 43 چهل و سوم

عیش شاه دیری نمی‌پاید و تند باد حوادث از پی هم می‌رسند. جنگ هرات، محاصره نظامی بوشهر…. شاه نیاز دارد تا میرزا آقاخان کشور را از این مخمصه برهاند. کفایت خاتون هم برای خلاصی به او نیاز دارد…میرزا آقاخان مرد مصالحه است….

قسمت 43