دانلود سریال جیران قسمت 5 پنجم دانلود قانونی

دانلود سریال جیران قسمت 5 پنجم

جیران را به محضر قبله عالم می‌برند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمی‌خواهد. پس او را مرخص می‌کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه شال سرخ به سر کند. سیاوش می‌رسد اما جیران رفته است. کجا؟ به دربار شاه…

قسمت 5