دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 10 دهم دانلود قانونی

دانلود سریال عقرب عاشق قسمت 10 دهم

بهداد می‌میرد. همه چیز برای او و اطرافیانش تمام می‌شود. او اما مدتی بعد در خیابان‌های تهران به دنبال خون می‌گردد، خونی برای عقرب…

سمت 10