دانلود قسمت بیست و ششم سریال آقازاده

دانلود قسمت بیست و ششم سریال آقازاده

همزمان با علنی شدن درگیری بین نیما و تینا، بهرامی با تصمیمی غافلگیر کننده، بازی را بهم می ریزد و حامد اسیر دسیسه ای مشکوک می شود…