دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 23 بیست و سوم دانلود قانونی

دانلود سریال روزی روزگاری مریخ قسمت 23 بیست و سوم

دیپورت ناصر از مریخ جدی شده و او با جدیت به دنبال گرفتن اقامت از طریق ازدواج با یک زن مریخی است. در این مسیر، 67 متوجه می‌شود که پدری دارد، و به جستجوی پدرش می‌رود…

قسمت 23