دانلود قسمت بیست و سوم سریال آقازاده

دانلود قسمت بیست و سوم سریال آقازاده

در قسمت 23 سریال آقازاده، تینا برای اجرای نقشه شوم نیما علیه راضیه، در دو راهی سختی قرار گرفته اما تصمیم می گیرد که ...