دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 22 بیست و دوم دانلود قانونی

دانلود سریال نوبت‌ لیلی قسمت 22 بیست و دوم

لیلی از طریق کتابی مرموز در می‌یابد که او و خانواده‌اش تاکنون در زمان و مکان‌های بسیاری زیسته‌اند و اکنون «نوبت لیلی» است تا با رمزگشایی از کتاب و یافتن تابلوی ارزشمند نیاکانش دست به انتخابی بزند که به تمام این زندگی‌های زیسته معنا بدهد و…

قسمت 22