دانلود مسابقه شام ایرانی فصل پنجم شب سوم

دانلود مسابقه شام ایرانی فصل پنجم شب سوم

این برنامه صرفا بهانه ای است برای انعکاس بخشی از فرهنگ غنی ایرانی به نام (آداب شام ایرانی). این آداب مشتمل بر آشپزی، غذا خوردن، معاشرت، مهربانی و… می باشد.